JUDr. Filip Plašil
notář v Pardubicích
 
 

OBSAZENÍ KANCELÁŘE
 
 
 
JUDr. Filip Plašil, notář
Mgr. Klára Holubová, notářská kandidátka & zástupkyně notáře
Eva Hrušková, DiS., kancelářská pracovnice